1975
1975

Ιδρυση εταιρείας

Η εταιρεία αποτελεί  δημιούργημα της 2ης γενιάς της οικογένειας Αθανασίου και συνέχεια της επιτυχημένης δραστηροποίησης του κ.Χρήστου Αθανασίου στον κλάδο των μεταλλικών κατασκευών και στην επεξεργασία μετάλλου.